Uitslagen

Na uw bezoek aan Lifelines ontvangt u de uitslagen die inzicht geven in uw gezondheid. Op deze pagina vindt u alles wat u wil weten over de uitslagen. 

Uitslagen

Introductie

Wanneer ontvang ik de uitslagen?

Indien uw correspondentie met ons digitaal verloopt, ontvangt u 2- 3 weken na uw laatste bezoek uw uitslagen via e-mail. 

Voor deelnemers die per post informatie ontvangen, duurt het 4 - 6 weken voordat de brief op de mat ligt. 

Wat betekent uw uitslag?

Bij elke meting staat een streefwaarde vermeld. Dit is de aanbevolen waarde volgens huidige richtlijnen. De streefwaarde is afhankelijk van onder andere uw geslacht en leeftijd. Als er afwijkingen ten opzichte van de streefwaarde zijn gevonden en het raadzaam is om naar uw huisarts te gaan, dan wordt dit bij de uitslag vermeld.

Hoe komen de uitslagen tot stand?

Het hartfilmpje (ECG)
Wanneer in ons computersysteem een afwijking werd geconstateerd in uw ECG, is het filmpje beoordeeld door een medewerker. Hij/zij kijkt naar de aanwezigheid van een (oud) hartinfarct, boezemfibrilleren en ernstige ritme- en/of geleidingsstoornissen.

Longfunctie (Spirometrie)
In de eerste onderzoeksronde is een beperkte groep deelnemers gevraagd om aan een longfunctietest mee te doen. In deze derde ronde is deze longfunctietest alleen herhaald bij dezelfde groep.

Bloedafname
In uw bloed is uw bloedbeeld bepaald, en zijn het bloedsuiker gehalte (glucose) en de cholesterolwaarden gemeten.

Geen volledige gezondheidscheck

Hoewel de uitslagen een indicatie geven van uw gezondheid, is het geen volledige gezondheidscheck. Neem bij klachten daarom altijd contact op met uw huisarts. De verrichte metingen kunnen een ziekte of aandoening nooit geheel uitsluiten of aantonen. Als er geen afwijkingen zijn geconstateerd, sluit dat een ziekte of aandoening niet uit. Omgekeerd geldt ook dat als er wel afwijkende waarden zijn gevonden, dit niet direct betekent dat er sprake is van een ziekte. Om daar zekerheid over te krijgen kan vervolgonderzoek nodig zijn. Uw huisarts kan dit het beste inschatten.

Veelgestelde vragen over de uitslagenbrief

 • Indien u digitaal informatie ontvangt, sturen we u de uitslagen 2-3 weken na uw laatste bezoek aan Lifelines toe per e-mail.
 • Voor deelnemers die correspondentie per post ontvangen, duurt het 4-6 weken na uw tweede bezoek aan Lifelines voordat de brief op de mat ligt.

Heeft u na daarna nog geen brief ontvangen, neem dan bij voorkeur telefonisch contact met ons op via 050-361 11 13.

U en uw huisarts ontvangen uw uitslagen. U kunt bij ons bezwaar maken tegen het delen van de uitslagen met uw huisarts.

Wanneer er drie maanden of meer tussen uw bezoeken zit, krijgt u twee aparte uitslagen (e-mails of brieven). De uitslagen waar nog geen meting van is gedaan, worden aangegeven met een sterretje (*).

Heeft u 2 maanden na uw bezoek nog geen uitslagen (per e-mail of brief) ontvangen, neem dan bij voorkeur telefonisch contact met ons op. We zoeken dan op of de brief naar u verstuurd is en naar welk adres. U kunt ons bellen op nummer 050 – 361 11 13.

In de uitslagen van de derde onderzoeksronde staan meer bloeduitslagen dan voorheen. Deze informatie wordt ook naar uw huisarts gestuurd. In de uitslagen staan de metingen van:

 • Bloedglucose
 • HbA1c, de maat voor bloedsuiker op langere termijn
 • Cholesterol (HDL, LDL en de verhouding tussen beide)
 • Triglyceriden, vetten in het bloed
 • Hemoglobine (Hb), hoeveelheid zuurstof dragende eiwit
 • Hematocriet, volume van rode bloedcellen in het bloed
 • Erythrocyten, aantal rode bloedcellen
 • MCV, gemiddelde grootte van rode bloedcellen
 • Leucocyten, aantal witte bloedcellen
 • Thrombocyten, aantal bloedplaatjes
 • Natrium, concentratie van natrium
 • Kalium, concentratie van kalium
 • Creatinine

Wanneer een meting niet is verricht of een bepaling niet gelukt is, is er geen uitslag terug te geven. In dat geval staat er een sterretje (*).

Bij enkele bloedwaarden staat bij de uitslag 10^12 of 10^9. Dit is een wiskundige schrijfwijze (machten) voor een miljard (10^9) en een biljoen (10^12). Wanneer we dit in cijfers op de uitslagenbrief moeten zetten, komen er erg veel nullen te staan. Daarom wordt in wetenschap ervoor gekozen deze getallen in machten te noteren. 

Lifelines doet geen klinisch relevante bepalingen in de urine. We slaan de urine op in de Lifestore. De samples kunnen opgevraagd worden door onderzoekers.  

Bent u voor 1 september 2020 bij Lifelines geweest? Dan kan het zijn dat uw huisarts géén uitslagenbrief heeft ontvangen. Voor vragen over de uitslagen kunt u nog steeds contact opnemen met uw huisarts, houd uw eigen uitslagen dan bij de hand.
Uw huisarts is hierover op de hoogte.

 • Het hartfilmpje wordt automatisch door een computer beoordeeld. Als er een afwijking is geconstateerd wordt uw ECG doorgestuurd naar een cardioloog.
 • De longfunctiemeting (spirometrie) wordt eerst door een functieanalist beoordeeld, bij afwijking wordt een longarts geraadpleegd.  
 • Als er in de bloeduitslagen een afwijking wordt geconstateerd, beoordeelt een basisarts uw bloedwaarden.

Indien er een ernstige afwijking wordt vastgesteld, wordt uw huisarts hierover direct geïnformeerd. In alle andere gevallen ontvangt uw huisarts de uitslagenbrief gelijktijdig met u.  

Indien er een ernstige afwijking wordt vastgesteld, wordt uw huisarts hierover direct geïnformeerd. In alle andere gevallen ontvangt uw huisarts de uitslagen gelijktijdig met u.  

Heeft u een (medische) vraag naar aanleiding van uw deelname, dan kunt u deze aan uw huisarts stellen. Uw huisarts ontvangt alle uitslagen van uw deelname.

U kunt op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen via 050-361 11 13. Ook kunt u uw vraag stellen per e-mail naar onderzoek@lifelines.nl.