Samen met Certe

Samen met Certe

Wat houdt de samenwerking in?

Net als voorgaande rondes, zal u door Lifelines worden uitgenodigd voor twee locatiebezoeken: één voor het doen van metingen en één voor het verzamelen van lichaamsmaterialen (bloed en urine). Beide bezoeken vinden plaats op een Certe-locatie bij u in de buurt. Certe verzamelt de data en de lichaamsmaterialen. Vervolgens worden de data en materialen, net als voorgaande onderzoeksrondes, verwerkt door Lifelines en opgeslagen in de Lifestore. De processen en gegevens van Lifelines en Certe blijven gescheiden. Daardoor blijft de privacy van zowel u als van patiënten van Certe gewaarborgd. Lifelines blijft uw aanspreekpunt. 

Waarom deze samenwerking? 

Noord-Nederland is binnen Europa een erkende voorloper op het gebied van gezonder oud worden. Ook Lifelines en Certe delen de ambitie om bij te dragen aan een gezondere maatschappij. Naast deze gedeelde toekomstvisie, zijn er praktische redenen om de samenwerking verder vorm te geven. Omdat de Lifelines-locaties eind 2017 conform planning zijn gesloten, is gezocht naar een professionele organisatie in Noord-Nederland die de gewenste service en kwaliteit biedt en bovendien beschikt over regionale locaties. In Certe is deze partij gevonden. 
 

Slim samen

Bij het vormgeven van de derde onderzoeksronde van Lifelines staan innovatie en efficiëntie centraal. Zo is een belangrijk voordeel van de samenwerking dat Certe beschikt over meerdere locaties die geschikt zijn voor de onderzoeken van Lifelines. Certe voldoet aan de kwaliteitsnormen die gesteld worden in het kader van de ISO-certificering en medewerkers zijn ervaren en deskundig. Waar nodig en mogelijk worden locaties in de regio uitgebreid, zodat er voor deelnemers een locatie in de buurt is. Uiteraard is de privacy van zowel Lifelines deelnemers als patiënten van Certe gewaarborgd. 
 

Wat betekent dit voor deelnemers?

Voor deelnemers verandert er weinig. Zij blijven deelnemer aan het unieke Lifelines-project en Lifelines blijft hun aanspreekpunt. Het enige dat verandert, is dat zij voor de twee bezoeken (het laten doen van de metingen en het verzamelen van lichaamsmaterialen) welkom worden geheten op een Certe-locatie. Deelnemers worden vanaf oktober 2019 uitgenodigd. Ook deze ronde neemt ongeveer vijf jaar in beslag. Voor sommige deelnemers kan het daarom nog even kan duren voordat zij een uitnodiging ontvangen.