Dit doet Lifelines

Dataverzameling om onderzoek naar gezonder oud worden mogelijk te maken. 

Dit doet Lifelines

Gezonder oud worden

Ons doel is dat er zoveel mogelijk onderzoek gedaan wordt naar gezonder oud worden (healthy ageing). Want hoe meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt, hoe meer inzicht er verkregen kan worden in hoe we gezonder oud kunnen worden. In 2006 is Lifelines daarom gestart met het verzamelen van gegevens van ruim 167.000 deelnemers uit Noord-Nederland: een schat van waarde!

Wat verzamelen we?

Tijdens de reguliere onderzoeken waar deelnemers eens in de vijf jaar voor uitgenodigd worden, verzamelen we allerlei gegevens, zoals:

  • Gegevens uit vragenlijsten over onder andere voeding, leefstijl, ziekten, stress, etc.
  • Lichaamsmaterialen waaronder urine, haar en bloed.
  • Metingen waaronder hartfilmpjes en bloeddruk.

Beide onderzoeksrondes zijn afgerond en is er ontzettend veel data verzameld. De onderzoeken voor volwassenen waren iets anders dan voor kinderen. 

Dataverzameling voor onderzoek

De verzamelde data en materialen stellen we beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de effecten van (mee)roken en/of overgewicht en het ontstaan van bepaalde ziekten. Ook wordt de data gebruikt voor het vroegtijdig signaleren van ziekten of risicofactoren, het bepalen van ziekten en het ontstaan of de ontwikkeling van ziektes. Wij voeren zelf geen onderzoek uit.

De derde onderzoeksronde

In 2013 hebben we de eerste onderzoeksronde afgerond, in 2017 de tweede. Volgens planning zijn in 2017 de locaties gesloten, omdat in 2018 geen onderzoeksronde plaatsvindt. Vanuit het hoofdkantoor in Roden en de Lifestore in Groningen zetten we onze werkzaamheden voort. De derde onderzoeksronde start in het najaar van 2019. Deze onderzoeksronde organiseren we samen met Certe.