Prof. dr. Jochen Mierau benoemd tot nieuwe wetenschappelijk directeur Lifelines

18-05-2022

- door Marjolein

“Als wetenschappelijk directeur geef ik richting aan de inhoudelijke koers van Lifelines, zodat Lifelines actueel blijft in tijden van verandering”

Van deelnemer, tot onderzoeker naar wetenschappelijk directeur bij Lifelines. Prof. dr. Jochen Mierau is als hoogleraar Economie van de volksgezondheid verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en start vanaf 1 juli a.s. in zijn nieuwe functie bij de Noordelijke data- en biobank. Zijn taak is met de schat van data die Lifelines beheert nog meer nationale en internationale impact te genereren op zorg en gezondheidsbeleid. De inhoud en financiering van de vierde onderzoeksronde is daarbij cruciaal. Met de vierde onderzoeksronde wordt de dataverzameling nog rijker én interessanter. Op die manier kan bijvoorbeeld de gezondheid onderzocht worden van vóór, tijdens en ná de coronapandemie. Samen met directeur-bestuurder Bert-Jan Souman zal sprake zijn van een duale directie.

Lifelines als tijdmachine

Mierau: “In het preventieakkoord van het kabinet zijn onderzoek naar en de aanpak van Alzheimer, obesitas en kanker belangrijke doelstellingen. Binnen Lifelines zitten deelnemers die in de loop van hun deelname, al sinds 2006, een ziekte hebben ontwikkeld. Lifelines heeft data en lichaamsmateriaal opgeslagen van de afgelopen 15 jaar. Hierdoor kunnen we terug in de tijd kijken of er misschien al voortekenen waren waardoor aandoeningen eerder opgespoord kunnen worden en er betere een behandeling ontwikkeld kan worden. Ook gezondheidsgevolgen naar aanleiding van klimaatverandering is een steeds interessanter thema. Ik hoop dat we dankzij alle komende onderzoeksrondes van Lifelines over 20 jaar kunnen terugkijken om te ontdekken of we een verandering in de gezondheid kunnen toewijzen aan klimaatverandering. Voor mij is Lifelines daarom echt een tijdmachine die zowel voor onderzoekers als beleidsmakers van grote waarde is.”

Met data op zoek naar gezondheidsverschillen

Als hoogleraar Economie van de Volksgezondheid houdt Jochen Mierau zich bezig met gezondheidsverschillen in ons land. Met behulp van onder andere Lifelines-data onderzoekt hij hoe die verschillen tot stand komen en welke mechanismes daaraan bijdragen. Tot vorige maand was Mierau wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health, waar hij zich tevens over dit vraagstuk boog. Mierau: “Als onderzoeker heb ik Lifelines-data gebruikt om te kijken naar de relatie tussen de omstandigheden die mensen vroeg in hun leven hadden en hun gezondheid later in het leven. Daarbij is het relevant dat Lifelines zowel informatie heeft die deelnemers zelf hebben aangegeven als meetbare data. Ik hoop de kennis hierover te vergroten en die kennis dichterbij beleid te brengen om zo de gezondheidsongelijkheid in Nederland te verminderen.”

Ervaring als deelnemer

“Alle 167.000 deelnemers van Lifelines vormen een grote gemeenschap van mensen die gezamenlijk bezig zijn met hun gezondheid. Zelf doe ik ook mee vanaf het begin, net als mijn moeder. Ik vind het ook leuk om zowel als onderzoeker en als deelnemer betrokken te zijn. Zo heb ik als onderzoeker een veel beter beeld van waar die gegevens eigenlijk vandaan komen. Voor mij persoonlijk is het heel prettig om op deze manier te weten hoe je gezondheid ervoor staat. Het mooie daarvan is dat we niet alleen zelf inzicht krijgen in onze eigen gezondheid, maar dat we tegelijkertijd dus ook een schat van gegevens verzamelen voor gezondheidsbeleid waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben.”