Autistische trekken

Status: Deelnemers worden binnenkort persoonlijk uitgenodigd.

U kunt voor deze studie alleen uitgenodigd worden. Zelf opgeven is niet mogelijk. 

Autistische trekken

Hoe vaak komen autistische karaktertrekken voor onder Lifelines-deelnemers?

In samenwerking met het Autism Research Centre in Cambridge, in het Verenigd Koninkrijk, starten we deze week met een nieuw onderzoek naar het voorkomen van bepaalde karaktertrekken onder Lifelines-deelnemers. Het gaat om karaktertrekken die typerend zijn voor mensen met autisme. Mensen met autisme hebben vaak moeite met emotionele en sociale situaties, hebben veel oog voor details, zijn vaak vasthoudend en houden niet van veranderingen. Ongeveer 1 op de 100 mensen heeft autisme. Er zijn echter veel meer mensen die in mindere mate één of meer van deze karaktertrekken vertonen, zonder dat ze autistisch zijn. Door te meten hoe vaak de verschillende karaktertrekken in de algemene bevolking voorkomen – dus bij mensen mét en zonder autisme - , en of ze bijvoorbeeld erfelijk bepaald zijn of juist niet, kunnen de onderzoekers veel leren over autistische karaktertrekken.

Vragenlijst onder ca. 130.000 Lifelines-deelnemers

Samen met de onderzoekers willen wij daarom meten hoe vaak en hoe sterk de verschillende “typisch autistische” karaktertrekken voorkomen onder Lifelines-deelnemers. Om dit in kaart te brengen sturen wij een digitale vragenlijst naar ongeveer 130.000 Lifelines-deelnemers. Het gaat om een korte vragenlijst die in minder dan 5 minuten ingevuld kan worden. Lifelines-deelnemers kunnen voor deze studie alleen uitgenodigd worden, zelf opgeven is niet mogelijk.

Wat willen we bereiken?

De onderzoekers uit Cambridge willen graag weten of autistische karaktertrekken net zo vaak voorkomen in Noord-Nederland als in het Verenigd Koninkrijk. Ook kijken de onderzoekers naar de samenhang tussen de verschillende autistische trekken en andere persoonlijke eigenschappen. Denk hierbij aan geestelijke en lichamelijke gezondheid en erfelijke factoren – dit zijn gegevens die al eerder onder Lifelines-deelnemers verzameld zijn. Daarnaast willen de onderzoekers graag weten of autisme in uw familie voorkomt en of u mantelzorger bent van iemand met autisme.

Met de antwoorden van alle deelnemers worden veel nieuwe inzichten over de oorzaken van autistische trekken en van autisme verkregen. We hopen dat zoveel mogelijk Lifelines-deelnemers de vragenlijst invullen, ook deelnemers die geen autistische karaktertrekken vertonen. Met al deze nieuwe kennis van de ingevulde vragenlijsten kunnen  mensen met autisme en hun naasten/verzorgers beter ondersteund worden. 

Meer weten?

Bent u deelnemer en heeft u vragen over de vragenlijst? U kunt ons bereiken via onderzoek@lifelines.nl of via telefoonnummer 050 361 11 13. We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

Bent u wetenschapper en heeft u inhoudelijke vragen over dit onderzoek? Neem in dat geval contact op met de projectleider via t.r.de.jong@lifelines.nl. Zij kan u in contact brengen met de onderzoekers in Cambridge.