MemoLife

Rondgaan van bloed in de hersenen als mogelijke voorspeller voor het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer.

U kunt voor deze studie alleen uitgenodigd worden. Zelf opgeven is niet mogelijk.

MemoLife

Wat is MemoLife?

Op 24 augustus 2021 is Lifelines samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gestart met Memolife: een wetenschappelijk onderzoek naar voorspellende waarden voor de ziekte van Alzheimer (een vorm van dementie). 

Prof. Peter Paul De Deyn van het Alzheimer Centrum Groningen, zal bij in totaal 280 gezonde deelnemers uit het Lifelinesonderzoek op het UMCG een MRI scan van de hersenen maken. “Met de nieuwste technieken kunnen we het rondgaan van bloed in de hersenen zichtbaar maken. Als er minder bloed door de hersenen rond gaat, kan dit gevolgen hebben voor de werking van de hersenen en dit zou het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer kunnen verhogen”. 

Vroege opsporing van dementie

De onderzoekers zullen bestuderen hoe het rondgaan van het bloed in de hersenen samenhangt met het geheugen, de oriëntatie en het concentratievermogen van deelnemers. De resultaten van de Lifelines-deelnemers zullen worden vergeleken met die van patiënten met (een voorstadium van) de ziekte van Alzheimer. Prof. De Deyn: “Zo kan worden onderzocht wat het verschil tussen normale en abnormale veroudering is, en of dat verschil al in een vroeg stadium kan worden bepaald.” In de toekomst hopen de onderzoekers om met de verzamelde gegevens geheugenstoornissen en dementie te kunnen voorkomen.

De medisch-ethische toetsingscommissie van het UMCG heeft dit onderzoek goedgekeurd. Deelnemers ondertekenen een toestemmingsformulier voorafgaand aan het onderzoek.

Wat houdt het onderzoek in?

Voor dit hersenonderzoek nodigt Lifelines samen met de onderzoekers de deelnemers uit, zelf opgeven is dus niet mogelijk. Als u een uitnodigingsbrief voor Memolife krijgt en besluit om mee te doen, dan maken we met u een afspraak op het UMCG. Daar krijgt u een geheugenonderzoek en een MRI scan van de hersenen. Dit duurt in totaal ongeveer 2 à 3 uur. Ook wordt er een buisje bloed afgenomen. Na twee tot drie jaar krijgt u een vervolgonderzoek, waarbij enkele geheugen- en concentratietesten worden uitgevoerd. Meer informatie over het onderzoek vindt u in de meegestuurde informatiebrochure. Leest u deze alstublieft goed door!

Meer informatie

Heeft u vragen over MemoLife? Dan kunt u contact opnemen met het Servicebureau.  We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.