Onderzoekers

Click here for English

Onderzoekers

Lifelines NEXT is een groot onderzoek naar het verloop van de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind. Het onderzoek is gestart in 2016. Circa 1.500 zwangere vrouwen wonend in Noord-Nederland worden vanaf de derde maand van de zwangerschap gevolgd. Daarnaast wordt er gekeken naar de gezondheid van de baby. Dit doen we totdat de Lifelines NEXT kinderen oud genoeg zijn om in te stromen in het reguliere Lifelines onderzoek (rond de leeftijd van 6-10 jaar). Het onderzoek is een samenwerking van de afdelingen Verloskunde, Kindergeneeskunde en Genetica van het UMCG en Lifelines.

Wat is het doel van Lifelines NEXT?

Het doel van Lifelines NEXT is om te ontdekken waarom de ene mens in de loop van zijn leven een chronische ziekte krijgt (een ziekte die je je hele leven lang houdt zoals astma of suikerziekte) en de andere niet. Het vermoeden bestaat dat hier tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren een basis voor wordt gelegd. Spelen de omgeving, leefstijl of juist erfelijke aanleg hierbij een rol? En hoe verloopt de gezondheid voor moeder en kind gedurende de zwangerschap en de jaren daarna? Deze vragen staan centraal in Lifelines NEXT. Om het antwoord te vinden op deze vragen gebruikt Lifelines NEXT alle informatie uit vragenlijsten, metingen en lichaamsmaterialen zoals bloed, poep en moedermelk die door Lifelines NEXT deelnemers is aangeleverd. Door alle antwoorden en de meet- en onderzoeksresultaten aan elkaar te koppelen, hoopt Lifelines NEXT uit te vinden welke factoren ervoor zorgen dat een ziekte zich ontwikkelt en hoe dit voorkomen zou kunnen worden. Op deze manier wil Lifelines NEXT bijdragen aan een gezondere toekomst.

Data

Wilt u graag onderzoek doen in Lifelines NEXT? Deze mogelijkheid bestaat. Vul hiervoor het aanvraagformulier ‘Voorgenomen onderzoek’ in. In het Research Data Catalogue (beschikbaar in 2023) vindt u een overzicht van alle biomaterialen en vragenlijsten die we in Lifelines NEXT verzamelen. In dit overzicht ziet u op welke tijdstippen er biomaterialen worden verzameld en vragenlijsten worden verstuurd. Voor de inhoud van de vragenlijsten klikt u hier. Een aanvraag voor data wordt beoordeeld door de verantwoordelijke hoofdonderzoekers van Lifelines NEXT.

Wat voor onderzoek wordt er in Lifelines NEXT gedaan?

In Lifelines NEXT zijn er verschillende vragen die we willen beantwoorden met behulp van de lichaamsmaterialen die we verzamelen (bijvoorbeeld bloed, ontlasting en moedermelk) en de informatie uit vragenlijsten. Om al deze vragen te beantwoorden, zijn er verschillende onderzoekslijnen uitgezet. Hier vindt u meer informatie over de verschillende onderzoekslijnen waar Lifelines NEXT bij betrokken is.

Onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten die voortvloeien uit onderzoek met Lifelines NEXT data zullen gepubliceerd worden als wetenschappelijke artikelen. Deze zullen we voor u op een rijtje zetten.

Lifelines NEXT is een bevolkingsonderzoek gericht op zwangere vrouwen, hun partners en hun kinderen. Om het effect van allerlei factoren op gezondheid en ziekte in de eerste levensfase in kaart te brengen, willen we 1500 vrouwen en hun kinderen tot minstens 1 jaar na de geboorte intensief volgen. Ook partners worden uitgenodigd om mee te doen aan Lifelines NEXT. We vragen of de moeders op verschillende momenten tijdens en na de zwangerschap biomaterialen zoals bloed, poep en moedermelk van zichzelf en hun kindje willen doneren. Daarnaast vragen wij of de ouders vragen over onder andere hun gezondheid en leefstijl willen beantwoorden. Door al deze gegevens aan elkaar te koppelen, hopen wij inzicht te krijgen in de gezondheid en ontwikkeling van het kind.

Contact

Hebt u vragen over Lifelines NEXT? Stel deze dan via het contactformulier.