Streektalen

Voor alle deelnemers vanaf 18 jaar, ongeacht het spreken van een tweede taal of dialect.

Streektalen

Het spreken van twee talen kan op latere leeftijd positief effect hebben op het geheugen en concentratie. Onderzoeker Martijn Wieling (Rijksuniversiteit Groningen) wil inzicht in de cognitieve voordelen van tweetaligheid, in het bijzonder van het spreken van talen en dialecten die veel op elkaar lijken. Hiervoor willen we u uitnodigen om de vragenlijst Streektalen in te vullen.

Ook wanneer u geen andere taal of dialect spreekt zijn uw antwoorden heel waardevol, zodat er een vergelijking mogelijk is.

Over de onderzoekers

Dit onderzoek wordt geleid door prof. dr. Martijn Wieling (Rijkuniversiteit Groningen) in samenwerking met Martijn Bartelds (PhD). Het onderzoek richt zich op het onderzoeken van taalvariatie en -verandering. Als bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur is Martijn Wieling geïnteresseerd in het identificeren van hoeveel mensen nog actief Nedersaksisch spreken en of het spreken van een dialecttaal de cognitie beïnvloedt.

Martijn Bartelds is gespecialiseerd in het ontwikkelen van taalmodellen om taalvariatie en -verandering te onderzoeken. Hij is geïnteresseerd in het identificeren van factoren die de cognitieve veroudering van het menselijk brein beïnvloeden.

Inhoud onderzoek

Alle deelnemers vanaf 18 jaar krijgen digitaal de vragenlijst Streektalen toegestuurd. De antwoorden op deze vragen worden gerelateerd aan andere data die uit de voorgaande onderzoeksronden van Lifelines bekend zijn. Zo wordt data gebruikt uit de computertesten naar cognitief functioneren, maar wordt de data ook gerelateerd aan andere informatie bijvoorbeeld over leeftijd, fysieke activiteit, woonsituatie en persoonlijkheidstype.

Veelgestelde vragen

Alle Lifelines-deelnemers vanaf 18 jaar worden uitgenodigd om de vragenlijst over streektalen in te vullen.