BEHAPP

Status: Deelnemers worden binnenkort persoonlijk uitgenodigd.

U kunt voor deze studie alleen uitgenodigd worden. Zelf opgeven is niet mogelijk. 

 

BEHAPP

Onderzoek naar sociale interactie

Wat is de invloed van sociaal contact op je lichamelijke en mentale gezondheid? Mensen die regelmatig sociale interactie hebben, blijken over het algemeen gelukkiger te zijn dan mensen met minder sociale interactie. Ook zijn er aanwijzingen dat bepaalde veranderingen in sociaal gedrag kunnen duiden op de ontwikkeling van een hersenziekte zoals depressie, schizofrenie of dementie. 
 

Martien Kas vertelt

Martien Kas vertelt

De onderzoeksgroep Gedrags-en Neurowetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, onder leiding van prof. dr. Martien Kas, voert een onderzoek uit dat er op is gericht om normale sociale patronen te herkennen en afwijkingen hierin te ontrafelen. Daarmee wil deze onderzoeksgroep nieuwe inzichten verkrijgen in de ontstaanswijze en behandeling van hersenziekten.

Het onderzoek

Om goed onderzoek mogelijk te maken naar hoe sociaal gedrag onze gezondheid beïnvloedt, is het belangrijk om een objectieve maat te hebben. Op dit moment worden meestal vragenlijsten gebruikt om iemands sociale gedrag in kaart te brengen. Dit geeft niet altijd een exact beeld van de werkelijkheid; kun jij je bijvoorbeeld nog herinneren met hoeveel verschillende mensen je vorige maand hebt gepraat? Waarschijnlijk niet. Om die reden hebben de onderzoekers een smartphone applicatie ontwikkeld, genaamd BEHAPP (kort voor “behavioural app”). BEHAPP brengt passief en anoniem je sociale gedrag, bijvoorbeeld via sociale media, in kaart. Door van een grote groep mensen deze gegevens te verzamelen, hopen de onderzoekers een betere, objectieve maat te kunnen ontwikkelen voor sociaal gedrag.   

Zo werkt de BEHAPP

Lifelines-deelnemers kunnen voor dit onderzoek uitgenodigd worden. Als u een uitnodiging krijgt en aangeeft mee te willen doen, ontvang u een toegangscode die u nodig hebt voor het installeren van de app. Installatie van de app is alleen mogelijk met een Android smartphone. Wanneer u de app hebt geïnstalleerd, draait deze vanaf dat moment 42 dagen op de achtergrond van uw telefoon mee. U hoeft verder zelf niks meer te doen. 

De app meet hoe vaak en hoe lang de eigenaar van de smartphone sociaal contact heeft, op welke manier (bellen/appen/facebook etc.), en met hoeveel verschillende mensen. Daarnaast houdt de BEHAPP aan de hand van Bluetooth-signalen en WiFi-punten bij in wat voor omgeving iemand is, en of dit bijvoorbeeld een drukke of rustige locatie is. 

Bij het gebruik van de BEHAPP zijn alle privacygevoelige gegevens versleuteld, zoals bijvoorbeeld telefoonnummers en namen. Daardoor weten de onderzoekers niet met wie u contact heeft gehad. Ook de inhoud van gesprekken en tekstberichten wordt niet geregistreerd. De BEHAPP meet bijvoorbeeld alleen het aantal gesprekken, de duur ervan en de afwisseling van het telefoon- en app gebruik. 
 

BEHAPP en Lifelines

De onderzoekersgroep is samen met ons begonnen aan de voorbereidingen van het BEHAPP onderzoek. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een overeenkomst waarin de bescherming van verzamelde BEHAPP- en Lifelines-gegevens wordt vastgelegd. Als deze overeenkomst door alle partijen is geaccepteerd, beginnen wij met het persoonlijk uitnodigen van Lifelines-deelnemers om deel te nemen aan dit onderzoek. Zodra wij beginnen met het uitnodigen, zal er uitgebreide informatie te vinden zijn op onze website.