Resultaten en publicaties

Dankzij de Lifelines-data zijn al veel nieuwe inzichten gedaan. 

Resultaten

Dankzij de deelnemers is veel data en lichaamsmateriaal beschikbaar. Onderzoekers maken daar dankbaar gebruik van. Zo levert Lifelines al veel mooie resultaten op. Hieronder een selectie. 

Nieuwste publicaties

 • Een beter begrip van ongelijkheid in gezondheid: theoretische en empirische verkenningen naar de rol van verschillende persoonlijke ‘kapitalen’
  Lees meer. 
 • Hoe communiceren biobanken de mogelijkheid dat commerciële partijen toegang krijgen, en de voordelen en risico’s hiervan: een verkenning 
  Lees meer. 
 • De bemiddelende rol van lichaamsbeweging en zitgedrag bij het verband tussen thuiswerken en pijn in het houding-, steun- en bewegingsapparaat gedurende de covid-19 pandemie
  Lees meer.
 • GlycA, een biologische indicator voor laaggradige ontstekingen, is verhoogd in mannelijke nachtploegwerkers
 • Lees meer.
 • Genoombreed onderzoek naar CNV (choriodale neovascularisatie) wijst op een rol voor cadherine, wnt, en p53-routes in primaire open kamerhoekglaucoom.
  Lees meer.
 • Sekseverschillen in de impact van de COVID-19 lockdown op de geestelijke gezondheid: longitudinaal bewijs uit de Nederlandse Lifelines COVID-19 cohortstudie.
  Lees meer.
 • Sekse- en gender-gerelateerde verschillen in Covid-19 diagnoses en SARS-CoV-2 testpraktijken tijdens de eerste golf van de pandemie: de Nederlandse Lifelines COVID-19 cohortstudie.
  Lees meer.
 • Blootstelling aan luchtvervuiling in de omgeving, en chronische bronchitis in het Lifelinescohort.
  Lees meer.
 • De impact van myelodysplasie (onafhankelijk van anemie) op gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven.
  Lees meer.
 • Genoomanalyse van dieetsamenstelling vindt nieuwe gen-locaties en verbanden met gezondheid en levensstijl.
  Lees meer.
 • Oversterfte in depressie en angststoornissen: de Lifelines cohortstudie.
  Lees meer.
 • Vermoeidheid in chronisch zieke patienten: resultaten uit de Lifelines bevolkingscohortstudie.
  Lees meer.
 • Verhoogde prevalentie van het Metabool Syndroom in patienten met een bipolaire stoornis vergeleken met een geselecteerde controlegroep: een Noord-Nederlandse Lifelines bevolkingscohortstudie.
  Lees meer.
Bekijk hier alle publicaties

Glaucoom in grootschalige bevolkingsepidemiologie: een benadering op basis van een vragenlijst

Glaucoom is een aandoening van de oogzenuw, waarbij de zenuw die informatie van het netvlies naar de hersenen draagt beschadigd is. Deze blijvende beschadiging zorgt geleidelijk voor verlies van het zicht. Omdat tot 50% van de mensen met glaucoom zich hier niet bewust van zijn, is het lastig om de prevalentie van glaucoom in de bevolking vast te stellen. De onderzoekers hebben daarom een methode ontwikkeld om mensen te kunnen identificeren die 'zien' zoals glaucoompatiënten. Verder lezen

Glaucoom in grootschalige bevolkingsepidemiologie: een benadering op basis van een vragenlijst