Vragen (faq)

Vragen (faq)

Over uw deelname

Deelnemers worden verspreid over 5 jaar uitgenodigd, u krijgt vanzelf bericht van ons. Klik hier om onze locaties te bekijken. 

Is een familielid, vriend of vriendin in een andere regio al opgeroepen en wilt u samen naar het onderzoek komen? Neem dan contact met ons op via 050 – 361 11 13.

Wilt u deelnemen aan Lifelines dan kunt u dit aan ons laten weten via dit formulier. Wij nemen dan contact met u op zodra wij nieuwe deelnemers toe kunnen laten in het onderzoek. Bent u zwanger? Dan kunt u zich aanmelden voor Lifelines NEXT en via die weg instromen in het reguliere Lifelines-onderzoek.

Ga naar www.lifelines.nl/locaties voor alle geopende locaties, openingstijden en informatie over parkeren. 

In de eerste 12 weken van uw zwangerschap kunnen de metingen van bezoek 1 doorgaan. Het tweede bezoek stellen we dan uit tot na de bevalling. Wanneer u meer dan 12 weken zwanger bent, stellen we beide afspraken uit. U kunt uw verwachte uitgerekende datum doorgeven in het beschikbaarheidsformulier dat u van ons ontvangt bij uw uitnodiging voor de derde onderzoeksronde. Ook kunt u hiervoor contact opnemen via 050 – 361 11 13 of onderzoek@lifelines.nl. We nodigen u op een ander moment opnieuw uit om deel te nemen. 

  • Indien u digitaal informatie ontvangt, sturen we u de uitslagen 2-3 weken na uw laatste bezoek aan Lifelines toe per e-mail.
  • Voor deelnemers die correspondentie per post ontvangen, duurt het 4-6 weken na uw tweede bezoek aan Lifelines voordat de brief op de mat ligt.

Heeft u na daarna nog geen brief ontvangen, neem dan bij voorkeur telefonisch contact met ons op via 050-361 11 13.

De bescherming van persoons- en medische gegevens van deelnemers en patiënten is zowel voor Lifelines als voor Certe van groot belang. Gegevens die door medewerkers van Certe tijdens uw onderzoek worden verzameld komen direct op de ICT-systemen van Lifelines. Certe-medewerkers die de onderzoeken doen, zien alleen gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van het onderzoek. Denk hierbij aan uw naam, geboortedatum en postcode om te controleren of zij de juiste persoon voor zich hebben. Zij zien geen overige contactgegevens, onderzoeksresultaten, ingevulde vragenlijsten, familierelaties etc.

Lees ook onze privacyverklaring.

Nee, reiskosten worden niet vergoed.

Bij de start van Lifelines heeft iedere deelnemer een toestemmingsverklaringsformulier getekend. Dit formulier wordt ook wel ‘informed consent’ (IC) genoemd. In dit formulier staat aan welk onderzoek u deelneemt en waar u toestemming voor geeft.

Neemt u dan contact op met het Servicebureau via 050-361 11 13. U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons contactformulier. Via het Servicebureau kunt u bijvoorbeeld een adreswijziging doorgeven of uw afspraak verplaatsen. 

Heeft u een (medische) vraag naar aanleiding van uw deelname, dan kunt u deze aan uw huisarts stellen. Uw huisarts ontvangt alle uitslagen van uw deelname.

Om uw deelname aan het onderzoeksprogramma van Lifelines in zijn geheel te stoppen, vragen we u dit verzoek aan ons door te geven via onderzoek@lifelines.nl.

Over uw bezoek aan Lifelines

Een onderzoeksassistent neemt bloed bij u af. Dat kan door afname uit een bloedvat in één van uw armen. Dit kan (kort) een beetje pijnlijk zijn. De onderzoeksassistent plaatst na de bloedafname een watje op de plek waar u geprikt bent.

In enkele gevallen komt het voor dat na het bloed prikken een pijnlijke plek achterblijft, dit moet na enkele dagen verdwijnen. Is dit niet het geval dan kunt u contact zoeken met uw huisarts. 

Voor het bloed prikken vragen we u nuchter te komen. Dit betekent dat u op de avond voorafgaand aan uw afspraak vanaf 22.00 uur niet eet en drinkt (behalve water). 

U vindt alles over onze geopende locaties, parkeren, openbaar vervoer en openingstijden op www.lifelines.nl/locaties. 

Wanneer u een afspraak heeft gepland bij Lifelines vragen we u alert te zijn in het geval:

  • Bent u in een risicogebied geweest?

  • Of bent u in contact geweest met een patiënt met het coronavirus?

  • Of hebt u koorts met hoesten of benauwdheidsklachten?

Dan vragen wij u uw afspraak te verplaatsen via 050 - 361 11 13. Ook als u twijfelt kunt u uw afspraak het beste verzetten.

Uiteraard treffen wij de nodige maatregelen om het onderzoek zo veilig mogelijk te laten verlopen volgens de richtlijnen van de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep en het RIVM. Wij gebruiken bacteriefilters en er zijn strikte hygiënemaatregelen voor medewerkers en deelnemers. Voor elke deelnemer wordt een eigen bacteriefilter gebruikt en het gehele apparaat wordt na elk gebruik schoon gemaakt. Daarnaast is er een scherm tussen u en de onderzoeksassistent. 

Alle veelgestelde vragen over de uitslagen van uw onderzoek bij Lifelines, vindt u op www.lifelines.nl/uitslagenbrief.

Technische vragen

Bij het gebruik van Internet Explorer werkt de vragenlijst mogelijk niet goed. Probeer een andere browser, zoals Chrome of Firefox. Komt u er niet uit, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het Servicebureau via 050-361 11 13 of onderzoek@lifelines.nl. Het Servicebureau is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17:00 uur.

Onze vragenlijsten werken alleen op laptops, computers en de meeste tablets. Ze zijn niet geschikt om op een mobiele telefoon in te vullen. 

Onderzoek doen met Lifelines-data

Nee, alleen wetenschappers kunnen toegang krijgen tot gegevens en lichaamsmaterialen op basis van een concrete onderzoeksvraag. Lifelines beoordeelt iedere aanvraag zorgvuldig.

Ja, Lifelines beoordeelt het onderzoeksvoorstel vooraf en maakt via een contract duidelijke afspraken met de wetenschappers. En voordat resultaten worden gepubliceerd, controleert Lifelines of alle gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Gekwalificeerde onderzoekers dienen een onderzoeksvraag in die door Lifelines wordt getoetst. Onderzoekers krijgen, bij een goedgekeurde aanvraag, alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag, waarbij Lifelines de herleidbaarheid zoveel mogelijk heeft beperkt. Bijvoorbeeld door alleen een geboortejaar uit te geven en niet de hele geboortedatum.

Lifelines zet de gegevens op een beveiligde omgeving. De onderzoeker krijgt een tijdelijke toegang tot de gegevens door een persoonlijk account. Lifelines beheert de omgevingen en het gebruik door onderzoekers. Met de onderzoeker zijn afspraken gemaakt over hoe zorgvuldig om te gaan met de gegevens en het account.

Lifelines heeft een Data Protection Impact Assessement uitgevoerd op de beveiligde werkomgevingen. De maatregelen uit deze assessments zijn geïmplementeerd. 

Onderzoekers kunnen Lifelines benaderen met een verzoek om bij de Lifelines-deelnemers een extra onderzoek te doen, bijvoorbeeld omdat ze meer gedetailleerd naar een bepaald onderwerp willen kijken. Als Lifelines dit goedkeurt en u valt binnen de doelgroep van het onderzoek, wordt u bijvoorbeeld gevraagd om een aanvullende vragenlijst in te vullen of mee te werken aan de afname van extra lichaamsmaterialen. Hierover zult u vanuit Lifelines een uitnodiging ontvangen. Deze aanvullende onderzoeken verschillen van de reguliere, vijfjaarlijkse onderzoeksrondes, op een aantal punten: 

  • Het initiatief voor het aanvullende onderzoek wordt genomen door de onderzoeker(s)
  • De financiering voor het aanvullende onderzoek wordt door de onderzoeker(s) gewaarborgd
  • Het onderzoek wordt doorgaans niet onder alle deelnemers, maar onder een bepaalde selectie van deelnemers gehouden

De resultaten uit een aanvullend onderzoek, worden door ons beheerd, waarbij uw privacy gewaarborgd is. Onderzoekers krijgen alleen toegang tot gepseudonimiseerde resultaten, die niet te herleiden zijn tot individuele personen.

Over de organisatie

Nee, Lifelines heeft niet als doel om winst te maken en heeft geen commercieel belang. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, betalen onderzoekers slechts de kostprijs van de gegevens of lichaamsmaterialen die ze afnemen. Verder is Lifelines vooral afhankelijk van subsidies. Meer informatie hierover leest u terug bij Financiering.

Doordat Lifelines een BV  geworden is, is het nu een onafhankelijke, zelfstandige organisatie. Zo kan Lifelines wereldwijd wetenschappers van dienst zijn. Meer informatie hierover leest u terug bij Financiering.

Leden van de commissies en adviesraden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoeding van de Raad van Commissarissen is conform landelijke zorgrichtlijnen.