Vragen (faq)

Vragen (faq)

Over uw deelname

Deelnemers worden verspreid over 5 jaar uitgenodigd, u krijgt vanzelf bericht van ons. Klik hier om onze locaties te bekijken. 

Is een familielid, vriend of vriendin in een andere regio al opgeroepen en wilt u samen naar het onderzoek komen? Neem dan contact met ons op via 050 – 361 11 13.

  • Indien u digitaal informatie ontvangt, sturen we u de uitslagen 2-3 weken na uw laatste bezoek aan Lifelines toe per e-mail.
  • Voor deelnemers die correspondentie per post ontvangen, duurt het 4-6 weken na uw tweede bezoek aan Lifelines voordat de brief op de mat ligt.

Heeft u na daarna nog geen brief ontvangen, neem dan bij voorkeur telefonisch contact met ons op via 050-361 11 13.

Alle veelgestelde vragen over de uitslagen van uw onderzoek bij Lifelines, vindt u op www.lifelines.nl/uitslagenbrief.

Ga naar www.lifelines.nl/locaties voor alle geopende locaties, openingstijden en informatie over parkeren. 

Voor het bloed prikken vragen we u nuchter te komen. Dit betekent dat u op de avond voorafgaand aan uw afspraak vanaf 22.00 uur niet eet en drinkt (behalve water). 

In de eerste 12 weken van uw zwangerschap kunnen de metingen van bezoek 1 doorgaan. Het tweede bezoek stellen we dan uit tot na de bevalling. Wanneer u meer dan 12 weken zwanger bent, stellen we beide afspraken uit. U kunt uw verwachte uitgerekende datum doorgeven in het beschikbaarheidsformulier dat u van ons ontvangt bij uw uitnodiging voor de derde onderzoeksronde. Ook kunt u hiervoor contact opnemen via 050 – 361 11 13 of onderzoek@lifelines.nl. We nodigen u op een ander moment opnieuw uit om deel te nemen. 

Wilt u deelnemen aan Lifelines dan kunt u dit aan ons laten weten via dit formulier. Wij nemen dan contact met u op zodra wij nieuwe deelnemers toe kunnen laten in het onderzoek. Bent u zwanger? Dan kunt u zich aanmelden voor Lifelines NEXT en via die weg instromen in het reguliere Lifelines-onderzoek.

De bescherming van persoons- en medische gegevens van deelnemers en patiënten is zowel voor Lifelines als voor Certe van groot belang. Gegevens die door medewerkers van Certe tijdens uw onderzoek worden verzameld komen direct op de ICT-systemen van Lifelines. Certe-medewerkers die de onderzoeken doen, zien alleen gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van het onderzoek. Denk hierbij aan uw naam, geboortedatum en postcode om te controleren of zij de juiste persoon voor zich hebben. Zij zien geen overige contactgegevens, onderzoeksresultaten, ingevulde vragenlijsten, familierelaties etc.

Lees ook onze privacyverklaring.

Nee, reiskosten worden niet vergoed.

Bij de start van Lifelines heeft iedere deelnemer een toestemmingsverklaringsformulier getekend. Dit formulier wordt ook wel ‘informed consent’ (IC) genoemd. In dit formulier staat aan welk onderzoek u deelneemt en waar u toestemming voor geeft.

Neemt u dan contact op met het Servicebureau via 050-361 11 13. U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons contactformulier. Via het Servicebureau kunt u bijvoorbeeld een adreswijziging doorgeven of uw afspraak verplaatsen. 

Heeft u een (medische) vraag naar aanleiding van uw deelname, dan kunt u deze aan ons stellen. Wij werken samen met een basisarts om uw vraag te beantwoorden. Lifelines heeft ook contact met een onafhankelijke arts die uw vragen kan beantwoorden, zonder tussenkomst van Lifelines. Wilt u uw vraag stellen aan deze arts, dan kunt u bij ons de contactgegevens opvragen.

Om uw deelname aan het onderzoeksprogramma van Lifelines in zijn geheel te stoppen, vragen we u dit verzoek aan ons door te geven via onderzoek@lifelines.nl.

Onderzoek doen met Lifelines-data

Nee, alleen wetenschappers kunnen toegang krijgen tot gegevens en lichaamsmaterialen op basis van een concrete onderzoeksvraag. Lifelines beoordeelt iedere aanvraag zorgvuldig.

Ja, Lifelines beoordeelt het onderzoeksvoorstel vooraf en maakt via een contract duidelijke afspraken met de wetenschappers. En voordat resultaten worden gepubliceerd, controleert Lifelines of alle gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Gekwalificeerde onderzoekers dienen een onderzoeksvraag in die door Lifelines wordt getoetst. Onderzoekers krijgen, bij een goedgekeurde aanvraag, alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag, waarbij Lifelines de herleidbaarheid zoveel mogelijk heeft beperkt. Bijvoorbeeld door alleen een geboortejaar uit te geven en niet de hele geboortedatum.

Lifelines zet de gegevens op een beveiligde omgeving. De onderzoeker krijgt een tijdelijke toegang tot de gegevens door een persoonlijk account. Lifelines beheert de omgevingen en het gebruik door onderzoekers. Met de onderzoeker zijn afspraken gemaakt over hoe zorgvuldig om te gaan met de gegevens en het account.

Lifelines heeft een Data Protection Impact Assessement uitgevoerd op de beveiligde werkomgevingen. De maatregelen uit deze assessments zijn geïmplementeerd. 

Onderzoekers kunnen Lifelines benaderen met een verzoek om bij de Lifelines-deelnemers een extra onderzoek te doen, bijvoorbeeld omdat ze meer gedetailleerd naar een bepaald onderwerp willen kijken. Als Lifelines dit goedkeurt en u valt binnen de doelgroep van het onderzoek, wordt u bijvoorbeeld gevraagd om een aanvullende vragenlijst in te vullen of mee te werken aan de afname van extra lichaamsmaterialen. Hierover zult u vanuit Lifelines een uitnodiging ontvangen. Deze aanvullende onderzoeken verschillen van de reguliere, vijfjaarlijkse onderzoeksrondes, op een aantal punten: 

  • Het initiatief voor het aanvullende onderzoek wordt genomen door de onderzoeker(s)
  • De financiering voor het aanvullende onderzoek wordt door de onderzoeker(s) gewaarborgd
  • Het onderzoek wordt doorgaans niet onder alle deelnemers, maar onder een bepaalde selectie van deelnemers gehouden

De resultaten uit een aanvullend onderzoek, worden door ons beheerd, waarbij uw privacy gewaarborgd is. Onderzoekers krijgen alleen toegang tot gepseudonimiseerde resultaten, die niet te herleiden zijn tot individuele personen.

Over de organisatie

Nee, Lifelines heeft niet als doel om winst te maken en heeft geen commercieel belang. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, betalen onderzoekers slechts de kostprijs van de gegevens of lichaamsmaterialen die ze afnemen. Verder is Lifelines vooral afhankelijk van subsidies. Meer informatie hierover leest u terug bij Financiering.

Doordat Lifelines een BV  geworden is, is het nu een onafhankelijke, zelfstandige organisatie. Zo kan Lifelines wereldwijd wetenschappers van dienst zijn. Meer informatie hierover leest u terug bij Financiering.

Leden van de commissies en adviesraden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoeding van de Raad van Commissarissen is conform landelijke zorgrichtlijnen.

Technische vragen

Bij het gebruik van Internet Explorer werkt de vragenlijst mogelijk niet goed. Probeer een andere browser, zoals Chrome of Firefox. Komt u er niet uit, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het Servicebureau via 050-361 11 13 of onderzoek@lifelines.nl. Het Servicebureau is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17:00 uur.

Onze vragenlijsten werken alleen op laptops, computers en de meeste tablets. Ze zijn niet geschikt om op een mobiele telefoon in te vullen. 

Serologische testen

Nee, dit kan niet. Er is door Lifelines een groep deelnemers geselecteerd die aangegeven hebben positief getest zijn. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen bent u niet geselecteerd

De uitnodigingen voor dit onderzoek zijn reeds verzonden, indien u geen uitnodiging heeft ontvangen bent u niet geselecteerd. We hebben voor dit onderzoek geen wachtlijst.

Nee, indien u geen uitnodiging heeft ontvangen kunt u zich niet voor dit onderzoek aanmelden. 

Ja, een serologische test, of een test waarin antistoffen onderzocht worden heeft wel degelijk zin, zelfs na 6-9 maanden kunnen er nog antistoffen in het lichaam gevonden worden. 

Nee, de test geeft op individueel niveau onvoldoende informatie en is geschikt voor grootschalig, wetenschappelijk onderzoek. Hiermee leren we steeds meer over het virus, wanneer mensen meer risico lopen en bijvoorbeeld welke medicijnen geschikt kunnen zijn.

Dit onderzoek is een initiatief van en wordt uitgevoerd door prof. dr Debbie van Baarle en prof. dr Anke Huckriede (afdeling Medische Microbiologie UMCG) en prof. dr. Lude Franke (afdeling Genetica UMCG).

Vervroegd deelnemen

Het hoofdhaar dat we van u verzameld hebben in 2014, wordt momenteel gebruikt in een onderzoek naar het stresshormoon cortisol. Omdat de onderzoekers ook graag nieuwe gegevens willen gebruiken die we tijdens de derde onderzoeksronde verzamelen, nodigen we u vervroegd uit voor deze reguliere onderzoeksronde.

Klik hier om meer te lezen over het onderzoek naar het stresshormoon cortisol. 

 

Voor het onderzoek naar het stresshormoon cortisol gebruiken onderzoekers de gegevens een selectie van alle deelnemers. Voor het vervolg van hun onderzoek willen ze van dezelfde deelnemers actuele informatie gebruiken. Daarom kan het voorkomen dat binnen een huishouden slechts één persoon vervroegd wordt uitgenodigd.

Nee, het onderzoek is hetzelfde. De uitnodiging betreft de reguliere onderzoeksronde, waarvoor u +/- elke vijf jaar wordt uitgenodigd. U kunt hiervoor op de vier locaties die momenteel geopend zijn: Emmen, Groningen, Heerenveen en Leeuwarden.  

Nee, helaas kunnen we geen reiskosten vergoeden van deelnemers. We hebben een beperkte subsidie toegekend gekregen, die ons in staat stelt iedereen een onderzoek aan te bieden maar geen ruimte geeft voor reiskostenvergoeding.

Momenteel kunt u voor de locatiebezoeken terecht in Emmen, Groningen, Heerenveen en Leeuwarden. Indien u niet naar één van deze locaties wil gaan, hoeft u nu niets te doen. U wordt dan vanzelf opnieuw uitgenodigd wanneer een locatie in uw eigen regio opent.

Let op: U ontvangt automatisch een herinneringsmail na de uitnodiging. Deze herinnering kunt u negeren. U wordt vanzelf opnieuw uitgenodigd.

Nee, tijdens deze onderzoeksronde wordt er niet opnieuw haar afgenomen. In de uitslagen krijgt u de resultaten van uw metingen die tijdens het locatiebezoek zijn verricht, zoals van uw bloedwaardes, lengte, gewicht en het hartfilmpje.