Vragen (faq)

Vragen (faq)

Over uw deelname

Deelnemers worden verspreid over 5 jaar uitgenodigd, je krijgt vanzelf bericht van ons. Klik hier om onze locaties te bekijken. 

Is een familielid, vriend of vriendin in een andere regio al opgeroepen en wil je samen naar het onderzoek komen? Neem dan contact met ons op via 050 – 361 11 13.

Wilt je deelnemen aan Lifelines dan kan je dit aan ons laten weten via dit formulier. Wij nemen dan contact met je op zodra wij nieuwe deelnemers toe kunnen laten in het onderzoek. 

Neem dan contact op met het Servicebureau via 050-361 11 13. Je kan hiervoor ook gebruik maken van ons contactformulier. Via het Servicebureau kan je bijvoorbeeld een adreswijziging doorgeven of jouw afspraak verplaatsen. 

Je ontvangt de uitslagen van de vierde onderzoeksronde zo snel mogelijk. Om dat mogelijk te maken hebben we de uitslagen opgeknipt in drie onderdelen:

  1. Direct na bezoek 1: Je ontvangt uitslagen van alle metingen zonder bepalingen, zoals lengte, gewicht, spiermassa.
  2. Uiterlijk één week na bezoek 1: Je ontvangt uitslagen van het hartfilmpje (ECG) en (indien afgenomen) van de longfunctietest.
  3. Uiterlijk twee weken na bezoek 2: Je ontvangt uitslagen van het bloed en de urine.

Ga naar www.lifelines.nl/locaties voor alle geopende locaties, openingstijden en informatie over parkeren. 

In de eerste 12 weken van jouw zwangerschap kunnen de metingen van bezoek 1 doorgaan. Het tweede bezoek stellen we dan uit tot na de bevalling. Wanneer je meer dan 12 weken zwanger bent, stellen we beide afspraken uit. Je kan jouw verwachte uitgerekende datum doorgeven in het beschikbaarheidsformulier dat je van ons ontvangt bij jouw uitnodiging voor de derde onderzoeksronde. Ook kan je hiervoor contact opnemen via 050 – 361 11 13 of onderzoek@lifelines.nl. We nodigen je op een ander moment opnieuw uit om deel te nemen. 

Nee, reiskosten worden niet vergoed.

Bij de start van Lifelines heeft iedere deelnemer een toestemmingsverklaringsformulier getekend. Dit formulier wordt ook wel ‘informed consent’ (IC) genoemd. In dit formulier staat aan welk onderzoek je deelneemt en waar je toestemming voor geeft.

Heb je een (medische) vraag naar aanleiding van jouw deelname, dan kan je deze aan jouw huisarts stellen. Jouw huisarts ontvangt alle uitslagen van jouw deelname.

Om jouw deelname aan het onderzoeksprogramma van Lifelines in zijn geheel te stoppen, vragen we je dit verzoek aan ons door te geven via onderzoek@lifelines.nl.

Over uw bezoek aan Lifelines

Alle veelgestelde vragen over de uitslagen van jouw onderzoek bij Lifelines, vind je op www.lifelines.nl/uitslagenbrief.

Voor het bloed prikken vragen we je nuchter te komen. Dit betekent dat je op de avond voorafgaand aan jouw afspraak vanaf 22.00 uur niet eet en drinkt (behalve water). 

Een onderzoeksassistent neemt bloed bij jou af. Dat kan door afname uit een bloedvat in één van uw armen. Dit kan (kort) een beetje pijnlijk zijn. De onderzoeksassistent plaatst na de bloedafname een watje op de plek waar je geprikt bent.

In enkele gevallen komt het voor dat na het bloed prikken een pijnlijke plek achterblijft, dit moet na enkele dagen verdwijnen. Is dit niet het geval dan kan je contact zoeken met jouw huisarts. 

Je vindt alles over onze geopende locaties, parkeren, openbaar vervoer en openingstijden op www.lifelines.nl/locaties. 

Technische vragen

Bij het gebruik van Internet Explorer werkt de vragenlijst mogelijk niet goed. Probeer een andere browser, zoals Chrome of Firefox. Kom je er niet uit, dan kan je natuurlijk contact opnemen met het Servicebureau via 050-361 11 13, chat of onderzoek@lifelines.nl. Het Servicebureau is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17:00 uur.

Ja, de vragenlijsten in de vierde onderzoeksronde zijn zo gemaakt dat ze goed op de mobiele telefoon zijn in te vullen. Daarnaast kan je ze ook nog steeds invullen op een computer, laptop of tablet.

Onderzoek doen met Lifelines-data

Nee, alleen wetenschappers kunnen toegang krijgen tot gegevens en lichaamsmaterialen op basis van een concrete onderzoeksvraag. Lifelines beoordeelt iedere aanvraag zorgvuldig.

Ja, Lifelines beoordeelt het onderzoeksvoorstel vooraf en maakt via een contract duidelijke afspraken met de wetenschappers. En voordat resultaten worden gepubliceerd, controleert Lifelines of alle gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Gekwalificeerde onderzoekers dienen een onderzoeksvraag in die door Lifelines wordt getoetst. Onderzoekers krijgen, bij een goedgekeurde aanvraag, alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag, waarbij Lifelines de herleidbaarheid zoveel mogelijk heeft beperkt. Bijvoorbeeld door alleen een geboortejaar uit te geven en niet de hele geboortedatum.

Lifelines zet de gegevens op een beveiligde omgeving. De onderzoeker krijgt een tijdelijke toegang tot de gegevens door een persoonlijk account. Lifelines beheert de omgevingen en het gebruik door onderzoekers. Met de onderzoeker zijn afspraken gemaakt over hoe zorgvuldig om te gaan met de gegevens en het account.

Lifelines heeft een Data Protection Impact Assessement uitgevoerd op de beveiligde werkomgevingen. De maatregelen uit deze assessments zijn geïmplementeerd. 

Onderzoekers kunnen Lifelines benaderen met een verzoek om bij de Lifelines-deelnemers een extra onderzoek te doen, bijvoorbeeld omdat ze meer gedetailleerd naar een bepaald onderwerp willen kijken. Als Lifelines dit goedkeurt en je valt binnen de doelgroep van het onderzoek, dan wordt je bijvoorbeeld gevraagd om een aanvullende vragenlijst in te vullen of mee te werken aan de afname van extra lichaamsmaterialen. Hierover zal je vanuit Lifelines een uitnodiging ontvangen. Deze aanvullende onderzoeken verschillen van de reguliere, vijfjaarlijkse onderzoeksrondes, op een aantal punten: 

  • Het initiatief voor het aanvullende onderzoek wordt genomen door de onderzoeker(s)
  • De financiering voor het aanvullende onderzoek wordt door de onderzoeker(s) gewaarborgd
  • Het onderzoek wordt doorgaans niet onder alle deelnemers, maar onder een bepaalde selectie van deelnemers gehouden

De resultaten uit een aanvullend onderzoek, worden door ons beheerd, waarbij jouw privacy gewaarborgd is. Onderzoekers krijgen alleen toegang tot gepseudonimiseerde resultaten, die niet te herleiden zijn tot individuele personen.

Over de organisatie

Nee, Lifelines heeft niet als doel om winst te maken en heeft geen commercieel belang. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, betalen onderzoekers slechts de kostprijs van de gegevens of lichaamsmaterialen die ze afnemen. Verder is Lifelines vooral afhankelijk van subsidies. Meer informatie hierover leest u terug bij Financiering.

Doordat Lifelines een BV  geworden is, is het nu een onafhankelijke, zelfstandige organisatie. Zo kan Lifelines wereldwijd wetenschappers van dienst zijn. Meer informatie hierover lees je terug bij Financiering.

Leden van de commissies en adviesraden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoeding van de Raad van Commissarissen is conform landelijke zorgrichtlijnen.