Uitslagen

Je krijgt nog meer uitslagen dan voorheen, onder andere van de urine. Je ontvangt de uitslagen van de vierde onderzoeksronde zo snel mogelijk.

Uitslagen

Wanneer ontvang ik de uitslagen?

Je krijgt nog meer uitslagen dan voorheen, onder andere van de urine. Je ontvangt de uitslagen van de vierde onderzoeksronde zo snel mogelijk. Om dat mogelijk te maken hebben we de uitslagen opgeknipt in drie onderdelen:

 1. Direct na bezoek 1: Je ontvangt uitslagen van alle metingen zonder bepalingen, zoals lengte, gewicht, spiermassa.
 2. Uiterlijk één week na bezoek 1: Je ontvangt uitslagen van het hartfilmpje (ECG) en (indien afgenomen) van de longfunctietest.
 3. Uiterlijk twee weken na bezoek 2: Je ontvangt uitslagen van het bloed en de urine.

Nieuw: Uitslag van de urine

Tijdens deze vierde onderzoeksronde geven we je ook uitslagen van je verzamelde 24-uurs urine. Daarmee krijg je onder andere inzicht in je nierfunctie. 

Welke uitslagen krijg je?

Metingen

 • BMI
 • Bloeddruk
 • Vetmassa
 • Hartfilmpje (ECG)
 • Longfunctietest

Urinewaarden

 • Albumine
 • Creatinine
 • Natrium
 • Kalium
 • Chloride

Bloedwaarden

 • Bloedglucose
 • Cholesterol
 • Bloedbeeld waaronder hB
 • Magnesium
 • en nog veel meer

Geen volledige gezondheidscheck

Hoewel de uitslagen een indicatie geven van je gezondheid, is het geen volledige gezondheidscheck. Neem bij klachten daarom altijd contact op met je huisarts. De verrichte metingen kunnen een ziekte of aandoening nooit geheel uitsluiten of aantonen. Als er geen afwijkingen zijn geconstateerd, sluit dat een ziekte of aandoening niet uit. Omgekeerd geldt ook dat als er wel afwijkende waarden zijn gevonden, dit niet direct betekent dat er sprake is van een ziekte. Om daar zekerheid over te krijgen kan vervolgonderzoek nodig zijn. Je huisarts kan dit het beste inschatten.

Hoe komen de uitslagen tot stand?

Het hartfilmpje (ECG)
Wanneer in ons computersysteem een afwijking werd geconstateerd in het ECG, wordt het filmpje beoordeeld door een medewerker. Hij/zij kijkt naar de aanwezigheid van een (oud) hartinfarct, boezemfibrilleren en ernstige ritme- en/of geleidingsstoornissen.
 

Longfunctie (Spirometrie)
In de eerste onderzoeksronde is een beperkte groep deelnemers gevraagd om aan een longfunctietest mee te doen. De longfunctietest wordt alleen herhaald bij dezelfde groep.

Bloedafname
In je bloed is uw bloedbeeld bepaald, en zijn het bloedsuiker gehalte (glucose) en de cholesterolwaarden gemeten.

Veelgestelde vragen over de uitslagen

Je ontvangt de uitslagen van de vierde onderzoeksronde zo snel mogelijk. Om dat mogelijk te maken hebben we de uitslagen opgeknipt in drie onderdelen:

 1. Direct na bezoek 1: Je ontvangt uitslagen van alle metingen zonder bepalingen, zoals lengte, gewicht, spiermassa.
 2. Uiterlijk één week na bezoek 1: Je ontvangt uitslagen van het hartfilmpje (ECG) en (indien afgenomen) van de longfunctietest.
 3. Uiterlijk twee weken na bezoek 2: Je ontvangt uitslagen van het bloed en de urine.

Indien er een ernstige afwijking wordt vastgesteld, wordt jouw huisarts hierover direct geïnformeerd. In alle andere gevallen ontvangt jouw huisarts de uitslagen gelijktijdig met jou.  

Jij en jouw huisarts ontvangen de uitslagen. Je kan bij ons bezwaar maken tegen het delen van de uitslagen met jouw huisarts.

Wanneer er drie maanden of meer tussen de bezoeken zit, krijg je twee aparte uitslagen (e-mails of brieven). De uitslagen waar nog geen meting van is gedaan, worden aangegeven met een sterretje (*).

In de uitslagen van de derde onderzoeksronde staan meer bloeduitslagen dan voorheen. Deze informatie wordt ook naar jouw huisarts gestuurd. In de uitslagen staan de metingen van:

 • Bloedglucose
 • HbA1c, de maat voor bloedsuiker op langere termijn
 • Cholesterol (HDL, LDL en de verhouding tussen beide)
 • Triglyceriden, vetten in het bloed
 • Hemoglobine (Hb), hoeveelheid zuurstof dragende eiwit
 • Hematocriet, volume van rode bloedcellen in het bloed
 • Erythrocyten, aantal rode bloedcellen
 • MCV, gemiddelde grootte van rode bloedcellen
 • Leucocyten, aantal witte bloedcellen
 • Thrombocyten, aantal bloedplaatjes
 • Natrium, concentratie van natrium
 • Kalium, concentratie van kalium
 • Creatinine
 • Het hartfilmpje wordt automatisch door een computer beoordeeld. Als er een afwijking is geconstateerd wordt jouw ECG doorgestuurd naar een cardioloog.
 • De longfunctiemeting (spirometrie) wordt eerst door een functieanalist beoordeeld, bij afwijking wordt een longarts geraadpleegd.  
 • Als er in de bloeduitslagen een afwijking wordt geconstateerd, beoordeelt een basisarts uw bloedwaarden.

Indien er een ernstige afwijking wordt vastgesteld, wordt jouw huisarts hierover direct geïnformeerd. In alle andere gevallen ontvangt jouw huisarts de uitslagenbrief gelijktijdig met jou.  

Heb je een (medische) vraag naar aanleiding van jouw deelname, dan kan je deze aan jouw huisarts stellen. Jouw huisarts ontvangt alle uitslagen van jouw deelname.