Onderzoek doen

Mogelijkheden en voorwaarden

Onderzoek doen

Wetenschappers van onderwijsinstellingen, medische centra, beleidsmakers en onderzoekers van andere organisaties die zich bezig houden met ‘healthy ageing’ kunnen een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de data en/of lichaamsmaterialen. De aanvraag moet voldoen aan een aantal eisen en elk verzoek toetsen wij  hieraan. Onze belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het onderzoek moet relevant zijn op het gebied van gezonder oud worden.
  • Na het onderzoek volgt een publicatie, welke inzicht geeft in gezonder oud worden.
  • Er is altijd een senior onderzoeker betrokken bij de uitvoering van het onderzoek.
  • De aanvraag is goed onderbouwd en verklaart waarom de onderzoeker  data of lichaamsmaterialen van Lifelines nodig heeft.
  • Bij de beoordeling van een aanvraag kunnen we advies van de wetenschappelijke advies commissie of de deelnemersadviesraad vragen.

Welke data en lichaamsmaterialen stellen we beschikbaar? 

Tijdens een aanvraag wordt beoordeeld of en welke informatie een onderzoeker nodig heeft. Wanneer een aanvraag door Lifelines is goedgekeurd, volgt:

  • toegang tot data uit vragenlijsten, metingen/of bioanalyses (bijv. uit bloed, urine, of dna die beschikbaar zijn via een beveiligde interne werkomgeving. OF
  • toegang tot lichaamsmaterialen voor bioanalyse, al dan niet in combinatie met data. OF
  • het apart uitnodigen van (een selectie van) Lifelines-deelnemers voor het verzamelen van extra data of lichaamsmaterialen in een aanvullend onderzoek. Het is mogelijk dat hiervoor expliciet toestemming van deelnemers nodig is.

Uiteraard zijn alle data en lichaamsmaterialen volledig geanonimiseerd.

Om u meer inzicht te geven over de mogelijkheden van Lifelines, kunt u opvragen hoeveel samples of data we van een bepaalde groep beschikbaar hebben. Voor meer informatie of voor het indienen van een aanvraag kunt u contact met ons opnemen via research@lifelines.nl. 

Rapportages voor beleid

Op verzoek doen wij zelf data-analyses, die inzicht geven in data op groepsniveau, over trends of de mate waarin risicofactoren voor gezondheid of ziektebeelden voorkomen. De resultaten van dergelijke analyses stellen wij in korte rapportages beschikbaar aan onderzoekers, beleidsmakers en/of organisaties. Ook deze aanvragen moeten voldoen aan de voorwaarden.