CardioLife

Dit is een vervolgstudie van ImaLife, u kunt voor deze studie alleen uitgenodigd worden. Zelf opgeven is niet mogelijk.

CardioLife

Hart- en vaatziekten zijn een van de voornaamste redenen van overlijden in Nederland. Per jaar krijgen ongeveer 26.500 Nederlanders plotseling een hartinfarct, waarvan er per jaar ongeveer 5.500 overlijden. Daarnaast kunnen mensen een hartstilstand en/of plotse hartdood krijgen, als gevolg van een hartinfarct.

Wat is CardioLife?

Het doel van CardioLife is om met behulp van vragenlijsten, bloedonderzoek en de nieuwste beeldvormende technieken (CT en MRI van het hart) vroege aanwijzingen te ontdekken voor het krijgen van een hartinfarct of hartstilstand. Zo hopen we in de toekomst dreigende hartinfarcten vroegtijdig kunnen herkennen. Daarmee hopen we dat hart- en vaatziekten in de toekomst voorkomen kunnen worden en het aantal mensen dat ziek wordt of sterft door hart- en vaatziekten kan worden verlaagd. CardioLife is een vervolgstudie van ImaLife en wordt uitgevoerd door het UMCG.

Oorzaken hartinfarct

Een hartinfarct wordt veroorzaakt doordat vet en kalk in de kransslagaderen (slagaderverkalking) plotseling openbarst. Dit kan het bloedvat afsluiten, waardoor de hartspier afsterft. Om een hartinfarct of hartstilstand te kunnen voorkomen is het belangrijk slagaderverkalking en de gevolgen daarvan vroegtijdig te herkennen. Dit is moeilijk, omdat slagaderverkalking geleidelijk kan ontstaan en plotseling kan leiden tot een hartinfarct, zonder dat iemand van tevoren klachten heeft gemerkt. 

Deelname

Voor CardioLife nodigen we gezonde mensen uit die in het kader van de ImaLife studie een CT-scan van het hart hebben ondergaan. Een deel van de deelnemers aan CardioLife sturen we vragenlijsten. Een ander deel van de deelnemers krijgt naast de vragenlijsten ook een MRI-scan van het hart en een bloedafname. De selectie wordt bepaald door loting. De studie zal lopen tot het einde van 2020. U kunt zich niet zelf aanmelden voor dit onderzoek.

Resultaten van onderzoeken

U krijgt geen uitslag van de metingen (bloed, neusslijm en MRI). Alleen als de MRI-scan aangeeft dat er mogelijk direct verder onderzoek nodig is. U en uw huisarts ontvangen in dat geval bericht en in geval van:  
 
• Te weinig doorbloeding van een groot gebied van het hart
• Doorgemaakt hartinfarct
• Slechte pompfunctie van het hart
• Ernstig probleem met een hartklep

Resultaten van CardioLife

In 2020 verzamelen de onderzoekers hun benodigde gegevens. Na enkele jaren kijken zij hoeveel deelnemers in de loop der tijd ziek zijn geworden of overleden door hart- en vaatziekten. Deze informatie verzamelen zij door het sturen van vragenlijsten en het raadplegen van zorgverleners en Nederlandse registratiesystemen, zoals het CBS, in combinatie met al door Lifelines verzamelde gegevens. We bestuderen vervolgens of de combinatie van de vragenlijsten, de CT-scan, de MRI-scan en de bloedafname kunnen helpen bij het vroegtijdig opsporen van mensen met een groot risico op het krijgen van hart- en vaatziekten.
 

Meer informatie

Heeft u vragen over CardioLife? Dan kunt u contact opnemen met het Servicebureau. We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.