Financiering

Onderzoek en onderzoeker moeten onafhankelijk zijn van degene die financiert.

Financiering

Financiering Lifelines

Lifelines heeft niet als doel winst te maken. Alle werkzaamheden met betrekking tot het uitnodigen van deelnemers en het verzamelen en opslaan van data en lichaamsmaterialen in de reguliere Lifelines onderzoeksrondes wordt gefinancierd met subsidies.

Onderzoekers betalen voor de kosten voor het klaarzetten van de benodigde data en voor het werken in een beveiligde werkomgeving. Voor het gebruik van lichaamsmaterialen of het doen van aanvullend onderzoek wordt een maatwerk offerte gemaakt. Aanvullende onderzoeken kunnen  gefinancierd worden door onderzoeksafdelingen, aanvullende subsidies en/of sponsoring via een publiek-private samenwerking.

Onafhankelijk

Onderzoek en onderzoeker moeten onafhankelijk zijn van degene die financiert. Wij zien erop toe dat onderzoekers die een aanvraag bij ons indienen, de richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onderschrijven.