Mentale gezondheid

Mentale gezondheid

Waarom dit onderzoek?

Steeds meer mensen krijgen diabetes (type 2), maar nog lang niet alles is hier over bekend. Welke rol speelt mentale gezondheid bij het krijgen van diabetes? En hoe zit dat als je ouders diabetes hebben? Dat willen prof. Norbert Schmitz van de Universiteit van Tübingen in Duitsland en dr. Rachel Burns van de Carleton Universiteit in Canada onderzoeken. 

Doel van het onderzoek

De onderzoekers willen bijdragen aan het voorkomen van diabetes type 2 (suikerziekte) voor komende generaties. Daarvoor willen ze de relatie tussen diabetes, mentale gezondheid en de familiegeschiedenis van diabetes en depressie in kaart brengen. 

Hoe werkt dat dan?

Een positieve familiegeschiedenis van Type 2-Diabetes (T2D) is één van de voornaamste risico factoren voor het ontwikkelen van T2D, maar genetische factoren verklaren minder dan 10% van de erfelijkheid van de ziekte. In deze “twee-generatie-studie” onder lifelines deelnemers (>30 jaar) zonder T2D, en hun aan lifelines deelnemende ouders, wordt onderzocht of het hebben van een ouder met zowel T2D als depressie leidt tot een verhoging van het risico op T2D. Ook wordt onderzocht of stressbestendigheid dit verhoogde risico kan afzwakken.

Naast de kinderen ontvangen ook de ouders een vragenlijst om in te vullen.

Veelgestelde vragen

Voor dit onderzoek worden 25.000 Lifelines-deelnemers uitgenodigd. Heb je geen uitnodiging ontvangen in je mailbox dan hoef je de vragenlijst niet in te vullen. 

U kunt de vragenlijst invullen ongeacht of u stress ervaart en ongeacht of u of een van uw ouders diabetes heeft.