Organisatie

Organisatie

Lifelines is gestart onder de vleugels van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Sinds begin 2014 zijn er twee bv’s:

 • Lifelines Databeheer BV; voor beheer van gegevens en lichaamsmaterialen en
 • Medische Biobank Noord-Nederland BV; de werkorganisatie.

Lifelines is een BV zonder winstoogmerk met twee aandeelhouders: het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.

Het hoofdkantoor van Lifelines is gevestigd in Roden.

Directie en management

Het managementteam bestaat uit Bert Jan Souman (Directeur-bestuurder), Marcel Bruinenberg (manager Deelnemers en Organisatie) en Aafje Dotinga (manager Wetenschap en Onderzoek). De directie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aandeelhouders.

Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit:

 • Prof. dr. Brenda Penninx (per 1 januari 2022)
 • Drs. Paul van Kleef RA
 • Drs. Jan de Jeu
 • Mr. Jos Aartsen

Commissies

Lifelines vindt de externe blik belangrijk. Daarom laat Lifelines zich gevraagd en ongevraagd adviseren door de Deelnemersadviesraad (DAR) en de Scientific Advisory Committee (SAC).

Deelnemersadviesraad (DAR)
Het doel van de DAR is het versterken van de aansluiting tussen deelnemers, organisatie en onderzoek. De DAR belicht het perspectief van de deelnemers op actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld communicatie. Op deze manier is de DAR een klankbord voor de organisatie. De DAR bestaat uit:

 • Mw. van Albada
 • Mw. Kok
 • Dhr. Nelis
 • Dhr. Ruessink
 • Mw. Slager
 • Dhr. de Vries
 • Mw. Wijbenga (woordvoerder)
 • Dhr. Zwart

Scientific Advisory Committee (SAC)
De SAC geeft advies over het wetenschappelijk beleid van Lifelines. Dit gebeurt vanuit meerdere wetenschappelijke disciplines op nationaal niveau. De SAC is bijvoorbeeld nauw betrokken bij de voorbereiding van de derde onderzoeksronde. De samenstelling van de Scientific Advisory Committee kan wisselen naar gelang de ontwikkelingen bij Lifelines.