Extra onderzoeken

Uw gegevens en lichaamsmaterialen zijn enorm waardevol. Onderzoekers kunnen daarmee heel verschillend onderzoek uitvoeren. 

Extra onderzoeken

Onderzoek naar gezonder oud worden

Het doel van Lifelines is dat er zoveel mogelijk onderzoek gedaan wordt naar gezonder oud worden (healthy ageing). De gegevens en lichaamsmaterialen die we verzamelen, zijn daarvoor enorm waardevol, hiermee stellen we wetenschappers wereldwijd in staat om onderzoek te doen. De meeste data en lichaamsmaterialen worden verzameld tijdens de reguliere onderzoeksrondes bij deelnemers. 

Data-verzameling tijdens reguliere onderzoeksrondes 

De standaard dataverzameling van Lifelines vindt plaats tijdens de reguliere onderzoeksrondes. Van elke deelnemer verzamelen we gemiddeld om de vijf jaar data en materialen. Hiervoor heeft u een (of meerdere) van de Lifelines locaties bezocht. Tijdens deze onderzoeksrondes verzamelen we data uit:

  • vragenlijsten over leefstijl, ziekten, stress, etc.
  • lichaamsmaterialen waaronder urine, haar en bloed.
  • metingen waaronder hartfilmpjes en bloeddruk.

Data-verzameling voor aanvullende onderzoeken

Onderzoekers kunnen Lifelines benaderen met een verzoek om bij de Lifelines-deelnemers een extra onderzoek te doen, bijvoorbeeld omdat ze meer gedetailleerd naar een bepaald onderwerp willen kijken. Als Lifelines dit goedkeurt en u valt binnen de doelgroep van het onderzoek, wordt u bijvoorbeeld gevraagd om een aanvullende vragenlijst in te vullen of mee te werken aan de afname van extra lichaamsmaterialen. Hierover zult u vanuit Lifelines een uitnodiging ontvangen. Deze aanvullende onderzoeken verschillen van de reguliere, vijfjaarlijkse onderzoeksrondes, op een aantal punten: 

  • Het initiatief voor het aanvullende onderzoek wordt genomen door de onderzoeker(s)
  • De financiering voor het aanvullende onderzoek wordt door de onderzoeker(s) gewaarborgd
  • Het onderzoek wordt doorgaans niet onder alle deelnemers, maar onder een bepaalde selectie van deelnemers gehouden

De resultaten uit een aanvullend onderzoek, worden door ons beheerd, waarbij uw privacy gewaarborgd is. Onderzoekers krijgen alleen toegang tot gepseudonimiseerde resultaten, die niet te herleiden zijn tot individuele personen.