ImaLife

U kunt voor deze studie alleen uitgenodigd worden. Zelf opgeven is niet mogelijk.

ImaLife

Wat is ImaLife?

In ImaLife doet het UMCG (Center for Medical Imaging –CMI) in samenwerking met Lifelines onderzoek naar hart- en vaatziekten, longkanker en chronische obstructieve longziekten. We noemen deze ziekten bij elkaar de BIG3. Ze behoren tot de chronische ziekten en zijn de voornaamste reden van overlijden in Nederland. Om meer te weten te komen over het ontstaan van deze ziekten en risicofactoren voor de BIG3 is het ImaLife onderzoek gestart.

Wat wordt onderzocht?

Het doel van het ImaLife onderzoek is om zeer vroege aanwijzingen van chronische obstructieve longziekten, hart- en vaatziekten en longkanker te beoordelen met een computer tomografie (CT) scan. We gaan onderzoeken in hoeverre vroege aanwijzingen van deze ziekten in de algemene bevolking voorkomen. Daarmee is vast te stellen  wat normale veroudering is en wat abnormaal. Deze informatie helpt ons om nieuwe  aanwijzingen te vinden voor deze ziekten. Het algemene doel van ImaLife is om te kijken of in de toekomst het aantal mensen dat ziek wordt of sterft ten gevolge van hart- en vaatziekten, longkanker of chronische obstructieve longziekten minder is als wij goede vroege aanwijzingen hebben.

Deelname

De studie loopt van 2017 tot en met 2020. Uit de Lifelines populatie worden 12.000 deelnemers uitgenodigd van 45 jaar en ouder om een computer tomografie (CT) scan te laten maken van het hart en de longen. Het gaat hierbij om mannen en vrouwen die tijdens de tweede onderzoeksronde van Lifelines een longonderzoek hebben gehad. De CT scan wordt in het UMCG op de afdeling Radiologie gemaakt. In totaal duurt het bezoek ongeveer 10 tot 15 minuten. Met de scan kan de onderzoeksarts de mate van aderverkalking van de bloedvaten rondom het hart meten. Dit kan een aanwijzing zijn voor het krijgen van hart en vaatziekten. Ook wordt gekeken naar longnodules (lokale beschadigingen of kleine ontstekingen in de longen), de dikte van de luchtwegen en hoeveel lucht uw longen bevatten. Dit kunnen aanwijzingen zijn voor het krijgen van longkanker en/of chronische obstructieve longziekten. Als op de CT scan een zeer kleine longnodule  gezien wordt, wordt u uitgenodigd voor een herhaal CT scan na 3-4 maanden.  Dit is om te onderzoeken wat er met dit soort zeer kleine longnodules in de tijd gebeurt. U kunt op de toestemmingverklaring voor ImaLife aangeven of u benaderd wenst te worden voor deelname aan andere onderzoeken die aan ImaLife worden toegevoegd.

Door deel te nemen helpt u Lifelines en ImaLife met het beoordelen van vroege aanwijzingen van chronische obstructieve longziekten, hart- en vaatziekten en longkanker. De resultaten van ImaLife kunnen er toe leiden dat in de toekomst de diagnose van de BIG3 eerder gesteld kan worden, waardoor er meer kans is op betere zorg en herstel. Hiermee is de kans op gezonder oud worden groter. Daarvoor is Lifelines immers opgezet.

U kunt voor deze studie alleen uitgenodigd worden. Zelf opgeven is niet mogelijk.

Resultaten

Alleen wanneer de CT scan aangeeft dat mogelijk verder onderzoek nodig is, laten wij u de resultaten weten. Wanneer er geen verder onderzoek nodig is, hoort u niets.  Eventuele resultaten ontvangt u per brief. Deze ontvangt uw huisarts ook. Hij neemt contact met u op als dat nodig is. U kunt daarom alleen meedoen met ImaLife als wij u en uw huisarts op de hoogte mogen stellen.

Voordat een onderzoeker toegang krijgt tot de verzamelde data moet er een aanvraag worden gedaan bij Lifelines. Na goedkeuring zorgt Lifelines ervoor dat de data die nodig is naar de onderzoeker gaat. Dit op een manier waarbij de data niet meer met u als persoon in verband te brengen is (in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens). De data blijft altijd in beheer van Lifelines en onderzoekers hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens. Hiermee is de kwaliteit van de data en uw privacy gewaarborgd.

De gegevens uit dit onderzoek gaan onderzoekers gebruiken om vroege aanwijzingen in het ontstaan van hart- en vaatziekten, longkanker en chronische obstructieve longziekten te vinden.Resultaten die voortkomen uit het onderzoek zullen te zijner tijd uiteraard aan u bekend worden gemaakt via de Lifelines nieuwsbrieven en deze website .

Meer informatie

Heeft u vragen over ImaLife? Dan kunt u contact opnemen met het Servicebureau.  We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.