Werken bij

Werken bij

Wij zijn Lifelines

Hoe kunnen we gezonder oud worden? Waarom blijft de één gezond en wordt een ander ziek? Een belangrijk deel van de vragen kan alleen met wetenschappelijk onderzoek worden beantwoord. En dat is precies waarom Lifelines bestaat: het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek naar gezonder oud worden. Dit doen we door van 167.000 mensen uit Noord Nederland gegevens en lichaamsmaterialen te verzamelen en deze beschikbaar te stellen aan onderzoekers.  Deze gegevens verzamelen we via vragenlijsten en tijdens onderzoeksrondes die ongeveer eens in de 5 jaar plaatsvinden. Eind 2017 hebben we de tweede onderzoeksronde afgerond en eind 2019 start de derde ronde.

Privacy en kwaliteit

Het opslaan van de data en de lichaamsmaterialen gebeurt uiterst zorgvuldig. De privacy van de deelnemer en de kwaliteit van de data staan centraal. De lichaamsmaterialen zijn opgeslagen in onze Lifestore, een zeer geavanceerde en goed beveiligde ‘vrieskist’ bij een temperatuur van - 80°C. Gegevens en lichaamsmaterialen waarmee een onderzoeker werkt, zijn niet herleidbaar naar een deelnemer.

Professioneel en informeel

Wij zijn de verbindende schakel tussen onderzoekers en deelnemers. Dankzij de grote hoeveelheid en diversiteit aan data van de 167.000 deelnemers zijn wij de grootste cohortstudie en biobank van Nederland en spelen we ook op wereldniveau een belangrijke rol in gezonder oud worden. We zijn een professionele, informele en unieke organisatie zonder winstoogmerk. Momenteel werken er ongeveer 45 mensen, waaronder projectleiders, datamanagers, laboranten en stafmedewerkers, die allemaal werken aan het gezamenlijke doel: meer data-aanvragen bij onderzoekers wereldwijd en het behouden van deelnemers die vrijwillig hun gegevens en lichaamsmaterialen doneren.

Werken bij Lifelines

Bij Lifelines vinden medewerkers, stagiairs, wetenschappers en vrijwilligers een dynamische werkomgeving met mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Hieronder staan actuele vacatures.