Deelnemers

We gaan weer van start!

In 2006 is Lifelines samen met 167.000 deelnemers gestartom onderzoek naar gezonder oud worden mogelijk te maken. Elke vijf jaar verzamelen we van onze vrijwillige deelnemers allerlei gegevens. De verzamelde gegevens stellen we beschikbaar aan wetenschappelijk onderzoek. In oktober 2019 start de derde onderzoeksronde en ontvangen deelnemers verspreid over vijf jaar weer een uitnodiging. Voor het verzamelen van data en lichaamsmaterialen tijdens deze onderzoeksronde werken we samen met Certe, een organisatie voor medische diagnostiek in Noord-Nederland.

Lifelines voor deelnemers

Lifelines voor deelnemers

Dankzij uw bijdrage

300 wetenschappelijke publicaties

2500 kilo poep verzameld

6 miljoen buisjes bloed opgeslagen

Veelgestelde vragen

Deelnemers worden verspreid over 5 jaar uitgenodigd. We zijn in oktober 2019 in Groningen gestart, in november is Heerenveen geopend. In 2020 volgen meer locaties in elke provincie. In de volgorde van het openen van de locaties van uitnodigen houden we rekening met welke regio’s het langst geleden gezien zijn. Daarnaast kijken we naar praktische mogelijkheden, wanneer een locatie bijvoorbeeld beschikbaar is en welke locatie voor u dichtbij is. U krijgt vanzelf bericht van ons.

Is een familielid, vriend of vriendin in een andere regio al opgeroepen en wilt u samen naar het onderzoek komen? Neem dan contact met ons op via 050 – 361 11 13.

We starten medio januari 2020 met het verzenden van de uitslagenbrieven van de derde onderzoeksronde.

Nee, u kunt zich niet meer aanmelden voor Lifelines. De groep waarmee we gestart zijn van ruim 167.000 deelnemers is een vaste onderzoeksgroep.

De bescherming van persoons- en medische gegevens van deelnemers en patiënten is zowel voor Lifelines als voor Certe van groot belang. Daarom zijn de werkprocessen van Lifelines en Certe gescheiden en blijven uw gegevens binnen de ICT-systemen van Lifelines. Certe-medewerkers die de onderzoeken doen, zien alleen gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van het onderzoek. Denk hierbij aan uw naam, geboortedatum en postcode om te controleren of ze de juiste persoon voor zich hebben. Zij zien geen overige contactgegevens, onderzoeksresultaten, ingevulde vragenlijsten, familierelaties etc.

Lees ook onze privacyverklaring.