Privacy

Privacy

Inleiding

Wij maken wetenschappelijk onderzoek naar gezonder oud worden mogelijk. Daarom zijn wij in het bezit van persoonsgegevens van onderzoekers. Het gaat hier om algemene persoonsgegevens zodat we met u kunnen communiceren. Wij gaan natuurlijk zorgvuldig met persoonsgegevens om en voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om te laten zien hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebben we deze privacy-verklaring opgesteld.

The English version of our privacy statement will be added soon.

Welke gegevens gebruiken we en met welke doeleinden?

De volgende gegevens van onderzoekers die via het contactformulier of door het tekenen van een offerte door Lifelines voor het uitvoeren van een overeenkomst worden verwerkt zijn:

 1. Algemene persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres.
  Dit geldt voor de reguliere communicatie met Lifelines rondom een onderzoek. 
 2. Onderzoekers hebben via een landingspagina (vanuit LinkedIn) of externe bron (ResearchGate) uitdrukkelijk toestemming aan ons gegeven om de volgende persoonsgegevens te gebruiken: Algemene persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Dit doen we zodat we met de onderzoekers kunnen communiceren.

Voor het ontvangen van nieuwsbrieven, white papers, specifieke e-mails, etc. geven onderzoekers aanvullende toestemming.

Aan wie worden de gegevens verstrekt?

De gegevens worden alleen binnen Lifelines gebruikt voor de communicatie met de onderzoekers

Welke rechten hebben onderzoekers als het gaat om hun gegevens?

De onderzoekers hebben de volgende rechten over hun persoonsgegevens bij Lifelines:

 • Inzage: Onderzoekers kunnen hun gegevens inzien.
 • Correctie: Onderzoekers kunnen hun gegevens die niet juist zijn laten verbeteren/corrigeren.
 • Verwijdering:  Onderzoekers kunnen hun gegevens, of een deel van hun gegevens laten verwijderen.
 • Intrekken van toestemming: Onderzoekers kunnen altijd beslissen om hun deelname aan Lifelines te stoppen.
 • Beperking: Onderzoekers kunnen het gebruik van hun gegevens laten beperken. Zo kunnen deelnemers bijvoorbeeld aangeven dat zij geen nieuwsbrieven meer wensen te ontvangen. 
 • Dataportabiliteit: Onderzoekers kunnen bepaalde gegevens overdragen naar andere organisaties.
 • Klacht: Onderzoekers kunnen als zij ergens ontevreden over zijn, een klacht indienen bij Lifelines of contact opnemen met de externe Functionaris voor de Gegevensbescherming van Lifelines mr. M.J. Bonthuis via e-mailadres m.j.bonthuis@lifelines.nl. Wanneer onderzoekers ontevreden zijn over de afhandeling ervan, kunnen zij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Willen onderzoekers gebruik maken van deze rechten, dan kunnen zij contact opnemen met ons via het contactformulier.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelstellingen van Lifelines. Hierbij houden wij ook rekening met de wettelijke bewaartermijnen.

Over de organisatie

Naam: Lifelines Databeheer B.V.
Adres: Ceintuurbaan Noord 180
Postcode: 9301 NZ
Plaats: Roden
Land: Nederland

Telefoonnummer: 050-3611113
E-mailadres: onderzoek@lifelines.nl

Contactpersonen voor de gegevensbescherming:

Functionaris Gegevensbescherming: mr. M.J. Bonthuis
Privacy Officer: T.R. de Jong
E-mailadres: privacy@lifelines.nl 

Versie 2.0, 11 september 2019