EyeLife

Een studie naar het optimaliseren van glaucoomscreening.

U kunt voor deze studie alleen uitgenodigd worden. Zelf opgeven is niet mogelijk. 

EyeLife

Bevolkingsonderzoek voor oogziekte?

Komt glaucoom, een oogziekte, vaker voor bij bepaalde groepen en zou een toekomstig bevolkingsonderzoek zich op die groepen moeten richten? Deze vraag staat centraal bij het onderzoek van EyeLife.

Glaucoom opsporen kan bijvoorbeeld via een grootschalig bevolkingsonderzoek. In het EyeLife-onderzoek wordt er onderzocht wat de kosten en baten zijn van zo’n bevolkingsonderzoek naar glaucoom, en hoe de gezondheidswinst kan worden vergroot tegen een betaalbare prijs. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar mogelijke beschermende factoren en risicofactoren voor glaucoom, zoals leefstijl, algehele gezondheid en erfelijke factoren. Het uiteindelijke doel van het EyeLife-onderzoek is om vast te stellen op welke wijze het screenen op de oogziekte glaucoom het beste kan worden gedaan.

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een oogziekte die bij ongeveer twee op de honderd mensen van 55 jaar en ouder voorkomt. De ziekte tast de oogzenuw aan, waardoor het gezichtsveld langzaam verslechtert wat tot blindheid kan leiden. Het is daarom belangrijk om glaucoom zo snel mogelijk op te sporen, zodat behandeling tijdig kan starten om blindheid te voorkomen.

Wat houdt het onderzoek in?

Dit onderzoek wordt gedaan door het Universitair Medisch Ziekenhuis Groningen (UMCG). Voor dit oogonderzoek worden 1600 Lifelines-deelnemers uitgenodigd, zelf opgeven is niet mogelijk. Als u deelneemt aan het onderzoek, vragen we u om een bezoek te brengen aan het UMCG voor een eenmalig oogonderzoek. Het oogonderzoek bestaat uit zes oogtestjes. Alle testjes zijn kort (ongeveer 5 minuten), pijnloos, en het ongemak is minimaal. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten. Klik op onderstaande afbeelding om te zien wat de zes oogtestjes inhouden.  

Bezoekadres oogonderzoek
Hanzeplein 1 
9713 GZ Groningen
Polikliniek Oogheelkunde
Poortweg 6