Spraak

Hoe het kan dat de één probleemloos spreekt en zingt, terwijl een ander over de woorden struikelt?

Spraak

Spreken, luisteren, lezen en muziek maken zijn nuttige en belangrijke vaardigheden. Mensen die hier moeite mee hebben, bijvoorbeeld zoals bij stotteren of dyslexie, kunnen daar veel last van hebben in het dagelijks leven. Maar hoe het kan dat de één probleemloos spreekt en zingt, terwijl een ander over de woorden struikelt? En wat is het gevolg daarvan? Dat wil dr. Else Eising van het Max Planck Instituut samen met het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis onderzoeken

Waarom dit onderzoek?

Het is bekend dat spraak en muzikale vaardigheden aan elkaar gekoppeld zijn én dat ons DNA daarbij een rol speelt. Verder is er nog weinig kennis over hoe deze vaardigheden zich in onze hersenen ontwikkelen. Dit project heeft daarom als doel om de genetische achtergrond van verschillende vaardigheden, de relaties tussen deze vaardigheden en hun effect op ons welzijn in kaart te brengen.

Er wordt een extra vragenlijst verstuurd naar alle actieve digitale deelnemers. U kunt de vragen invullen ongeacht of u spraakproblemen of muzikaal talent heeft.

Veelgestelde vragen

Alle actieve digitale deelnemers worden uitgenodigd.

U kunt de vragen invullen ongeacht of u spraakproblemen of muzikaal talent heeft.

We kunnen u geen individuele terugkoppeling geven, maar uiteraard houden we u op de hoogte van de uitkomsten van deze studie.

Heeft u verder nog vragen?